Disclaimer

De Haitiaanse Vereniging in Nederland (HVIN) betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van de website. De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de internetpagina's van de Haitiaanse Vereniging in Nederland (HVIN) worden als service aangeboden door HVIN. Dat geldt ook voor de informatie en informatie van derden die op de site beschikbaar wordt gesteld aan leden en/of niet-leden.

HVIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de internetpagina's van HVIN, de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze internetpagina’s benaderbaar zijn. HVIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Wanneer HVIN hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft of andere informatie van derden aanbiedt, zoals nieuwsbrieven, betekent dit niet dat de aangeboden informatie, meningen of andere uitingen de mening van HVIN of haar bestuursleden weergeeft.

HVIN functioneert slechts als doorgeefluik, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, samenstelling of het gebruik van dergelijke internetsites of informatie. De waarheidgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze sites of informatie is door HVIN niet geverifieerd.
 
©2023 Haitiaanse Vereniging in Nederland · Disclaimer · Privacy · Contact · Facebook