Lid worden


Ja

Belangstelling

LidmaatschapBegin lidmaatschap
U ontvangt van ons een bevestiging met details over uw lidmaatschap en de verschuldigde contributie. Uw inschrijving geldt na betaling voor het lopende kalenderjaar en wordt automatisch verlengd per 1 januari van het daarop volgende jaar, tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd.

De contributie voor het jaar van aanmelding is een evenredig deel van de jaarcontributie dat overeenkomt met het aantal kwartalen dat men in het jaar van inschrijving lid is. *3

Contributie regels
*1) Student lid - Stuur een helder scan/foto van je student card naar info@hvin.nl.
*2) Gezinlidmaatschap - extra kind € 10 (t/m 15 jaar) en € 15 (v.a. 16 jaar).
*3) Maanden 01/02/03: 100%, 04/05/06: 75%, 07/08/09: 50%, 10/11/12: 25%


Haïtiaanse Vereniging in Nederland
(Asosyasyon Ayisyen nan Pays-Bas)
+31 (0)6 390 181 60
E-mail: info@hvin.nl.
 
©2023 Haitiaanse Vereniging in Nederland · Disclaimer · Privacy · Contact · Facebook